بادبان ها را باز کنید!

شاید در فیلم دزدان دریایی کاراییب این جمله را زیاد شنیده یاشید!

در قدیم که هنوز موتوربخار اختراع نشده بود جهت حرکت کشتی ها به وسیله قطب نما تعیین وبا تنظیم بادبان کشتی در مسیر درست حرکت قرار میگرفت.

اگر قطب نما خراب بود یا بادبان درست تنظیم نمیشد کشتی ها در اقیانوس راه خود را گم میکردند ومعلوم نبود سر از نا کجا آباد درآورند.شاید هم با تمام شدن آذوقه در دریا میمردند!

اگر شما هم قطب نما و بادبان خود را تنظیم نکنید روی دریا سرگردان خواهید ماند وسر از ناکجا آباد درمیاورید.

قطب نما همان مشاور وناخدای کشتی شماست که این مسیر را بارها وبارها طی کرده واز تمام مسیر آگاه است وبادبانها همان اساتید وکتاب ها و آزمون ها وخود شما در نقش کشتی هستید.هر چقدر کشتی شما محکم تر باشد از طوفان ها راحتتر عبور خواهید کرد.

شما برای موفقیت به تمام این وسایل احتیاج دارید.کشتی محکم همان اراده قوی وپشتکار شماست.اگر قطب نما وتجهیزات خوبی داشته ولی کشتی شما ضعیف و پوسیده باشد در اولین طوفان غرق خواهد شد واز رقابت کنکور کنار خواهید رفت.

گام دوم برای عبور از این اقیانوس قطب نمای سالم وناخدای باتجربه است.یعنی در انتخاب مشاور با تجربه وحرفه ای دقت کنید.مشاوری که علاوه بر برنامه های مطالعاتی وانگیزشی،به منابع کنکور وطوفان های اقیانوس آشنایی کامل داشته باشد.منظور از طوفان ها زمان هایی است که شما دچار مشکلاتی میشوید.مثلا در دی ماه که باید امتحانات مدرسه را با کنکور تلفیق کنید اما برای پشت کنکوری ها این زمان فرصت مناسبی است برای از زیر کار در رفتن و....

در انتخاب منابع دقت کنید.اگر از کتاب های تست غیر استاندارد ودیگر منابع غیر معتبرمانند برخی از دی وی دی هایی که در تلویزیون تبلیغ میشوند،یا برخی از آزمون های آزمایشی  استفاده کنید بادبان شما قدرت کافی برای رساندنتان به مقصد را نخواهد داشت وشاید در میانه راه پاره شود.

 

بادبان هارا تنظیم کنید.با تمام سرعت به جلو.موفقیت در انتظار ماست

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید