دوست عزیز پشت کنکوری سلام!

این قسمت به درد کسایی میخوره که تو کنکور 94 قبول نشدن یا رتبه خوبی کسب نکردن ومیخوان ایشالا کنکور 95 بترکونن و دکتر بشن!

هر سال منابع کنکور دچار تغییرات کلی یا جزیی میشه که بی اطلاعی از اونها میتونه آسیب های خیلی جدی به رتبه شما در کنکور وارد کنه.

بنابراین توصیه میکنیم که کتاب هایی که دچار تغییر شدن رو حتما تهیه کنید.(کتاب های پیش دانشگاهی چاپ 94-95+کتاب های سال سوم چاپ 93-94+کتاب های سال دوم چاپ 92-93+کتاب های سال اول چاپ91-92) برای دانلود این کتاب ها به  آدرس http://www.chap.sch.ir/category/42 مراجعه کنید.

ریز تغییرات زیست 1(زیست شناسی سال دوم)

فصل اول

صفحه 3:خودآزمایی 1-1 اضافه شده است.

صفحه 7: افزوده شدن شکل ساختار استرویید

حذف برخی از فعالیت ها و سوالات خود آزمایی ها در انتهای هر فصل

فصل دوم

صفحه 14 شکل تریکودینا دچار تغییراتی شده است.

صفحه 17 فعالیت تغییر داشته

صفحه 24 شکلی جدید اضافه شده

صفحه 31 شکل وایکول ضربان دار ومرکزی با تغییراتی همراه بوده

صفحه 35  برای انتقال فعال شکلی افزوده شده

صفحه 37 افزوده شدن شکل اسمز سلول گیاهی و جانوری

صفحه 38 شکل فعالیت 2-7 تغییرات داشته است.

فصل سوم

صفحه 39 تا 41 اضافه شدن رده بندی جانداران +اضافه شدن بیشتر بدانید

صفحه 48: اضافه شدن شکل برشی عرضی ساقه و ...

صفحه 50: شکل نمای طولی آوند دارای تغییراتی بوده

صفحه 52:شکل بیشتر بدانید اضافه شده

فصل چهارم

صفحه 64:اضافه شدن شکل اتصال روده + بیشتر بدانید

صفحه 65: اضافه شدن شکل طول لوله  گوارش و....

فصل پنجم

صفحه 70 اضافه شدن شکل اسپیروگرام

فصل ششم

صفحه 81: اضافه شدن شکل ساختار رگ های خونی 

صفحه 84: اضافه شدن شکل تبادل مواد مویرگ ها و...

صفحه 92: اضافه شدن شکل ساختار سلول درون پوست

صفحه 93:افزوده شدن شکل مسیر حرکت مواد و...

صفحه 94: اضافه شدن شکل عدسک تنه درختان

حذف فعالیت انتهای فصل ششم

فصل هفتم

صفحه 106:اضافه شدن شکل برش طولی کلیه گوسفندان

فصل هشتم

صفحه 114کاضافه شدن شکل باله ها و...

صفحه 116:شکل ساختار سارکومر تغییرات داشته

صفحه 119:شکل ساختار استخوان و .... تغییراتی داشته است.

ریز تغییرات زیست 2(زیست شناسی سال سوم)

در مقدمه کتب سال گذشته در درس زیست شناسی جمله <طرح سوال از جداول کتاب درسی در کنکور سراسری ممنوع می باشد> وجود داشت.امسال با حذف این جمله مطمئنا جداول کتاب درسی مورد نظر طراحان کنکور سراسری قرار خواهد گرفت. حتما کتاب جدید را تهیه نمایید.

فصل اول: 

صفحه 17: افزوده شدن فعالیت در این صفحه

فصل دوم:

صفحه 38:بجای کلمه دود سیگار از واژه تنباکو استفاده شده است.

تقریبا تمام اشکال این فصل عوض شده اند.

روش تشریح مغز مفصل تر بیان شده.

فصل سوم:

صفحه 61:اضافه شدن تشریح چشم

عوض شدن اغلب اشکال وخود آزمایی ها

فصل چهارم:

تغییرات کلی در این فصل هم بسیار چشمگیر می باشد.حتما کتاب درسی جدید را مطالعه نمایید.

فصل پنجم،ششم،هفتم

برخی از اشکال دچار تغییرات شده.

فصل هشتم تا انتهای کتاب

تغییرات بسیار زیادی وجود دارد.حتما با مراجعه به لینک زیر این کتاب را دانلود و مطالعه نمایید.

http://www.chap.sch.ir/category/42

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید