jadid

دوست پشت کنکوری سلام!

شما که تو کنکور 94 شرکت کردین و منابع کنکور 94 رو در اختیار دارین،توی درس شیمی کتاب های سال دوم و سوم تغییرات زیادی نداشتن اما کتاب سال چهارم تغییرات زیادی داشته،بنابراین بهتره روزه شک دار نگیرید ومنابع کنکور 95(یعنی کتاب هایی که در کنکور 95 از اون ها سوال طرح میشه) تهیه کنید.برای دانلود این کتاب های درسی به آدرس http://www.chap.sch.ir/category/42 مراجعه کنید.

شیمی سال دوم

بخش اول:

تغییری نداشته است.

بخش دوم:

در این صفحه توضیح کمی در مورد عنصر گالیم اضافه شده است.

بخش سوم:

در صفحات 59 و 60 دو شکل در مورد ترکیبیات یونی افزوده شده است.

بخش چهارم:

بدون تغییر

بخش پنجم:

صفحه 94: اضافه شدن شکل در مورد سیلیس و سیلیکات

صفحه 96: اضافه شدن شکل در حاشیه در مورد الماس

صفحه 98: اضافه شدن توضیح در مورد کربن منوکسید

صفحه 106: اضافه شدن شکل در مورد منتول

صفحه 107: اضافه شدن <حفظ نام و ساختار ترکیب های آلی جز هدف های این کتاب درسی نیست>

شیمی 3

بخش 1:

صفحه 24 واکنش ترمیت در خود آزمایی اضافه شده است.

بخش 2:

تغییراتی مشاهده نشد.

بخش 3:

صفحه 86 و95 : تغییرات شکل

شیمی سال چهارم:

دوست عزیزم!این کتاب دارای تغییرات بسیار زیادی است.این کتاب را حتما تهیه کنید یا از http://www.chap.sch.ir  دانلود نمایید.

همچنین میتوانید از لینک بالا کتاب شیمی سال سوم چاپ93-94 همچنین کتاب درسی سال دوم چاپ 92-93 را دریافت کنید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید