jadid

دوستان عزیز پشت کنکوری سلام!

از این جهت میگم پشت کنکوری که این قسمت فقط به درد کسایی میخوره که تو کنکور 94 شرکت کردند و قبول نشدن یا میخوان که امسال رشته بهتری قبول شن!برای اینکه از تغییرات کتاب های درسی آگاه بشین مطالب این مجموعه رو بخونین.

تغییرات درس فیزیک

فیزیک سال اول دبیرستان:

این کتاب هیچ گونه تغییری نداشته است.

فیزیک سال دوم دبیرستان:

این کتاب دارای تغییرات زیادی بوده و بهتره کتاب درسی مربوط به منابع کنکور 95 تهیه و یا از طریق سایت http://www.chap.sch.ir/ دانلود بشه.

اما این تغییرات ...

 فیزیک سال دوم دبیرستان:

فصل اول:

فعالیت 1-1 کمی تغییرات داشته است.

در مورد یکا واندازه گیری توضیحاتی ارایه و شکلی افزوده شده است.

در صفحه 6 جدول 5 کمیت اصلی اضافه شده است.

فعالیت در صفحه 6 اضافه شده است.

تمرین صفحه 7 دارای تغییراتی بوده است.

مثال و تمرین در صفحه 8 بهتر شده است.

صفحه 9 توضیح کار با کولیس اضافه شده است.

در صفحه 10 و 11 مطالب و اشکالی به کتاب اضافه شده است.

توضیحات مربوط به خطای اندازه گیری حذف شده و فقط تمرین آن باقی مانده است.

در صفحه 14 مثال اضافه شده است.

به طور کلی تعداد مثال ها وفعالیت های این بخش از کتاب اضافه شده است.

فصل دوم:

مطالب کوتاه تر وکاربدی ومفهومی تر بیان شده اند.

در توضیح جابهجایی و مکان مثال ها بهتر شده اند.

در بخش سرعت متوسط توضیحات مفهومی تر شده اند.

سرعت لحظه ای حذف وبه فیزیک سال چهارم انتقال یافته است.

توضیحات نمودار سرعت زمان حذف شده است.

شتاب لحظه ای به سال چهارم منتقل شده است.

مثال 15-2 به کتاب اضافه شده است.

سقوط آزاد حذف شده است.

تعداد سوالات کاربردی به مسایل اضافه شده است.

فصل سوم:

قانون هوک به انتهای فصل منتقل شده است.

آزمایش تخته هوا حذف شده است.

تغییرات کمی در مثال آسانسور و اضافه کردن تمرین

اضافه شدن جدول ضریب اصطکاک

اضافه شدن تمرینات 

 فصل چهارم:

اضافه شدن مثال های جدید در قضیه کار وانرژی

اضافه شدن آزمایش 1-4

انرژی پتانسیل الکتریکی حذف شده است.

تصویر 7-4 اضافه شده است.

اضافه شدن مسایل نسبتا زیادی به انتهای کتاب

فصل پنجم:

اضافه شدن چندین تمرین

فصل ششم:

اضافه شدن چند تمرین مفهومی و کاربردی

با مراجعه به http://www.chap.sch.ir کتاب سال دوم دبیرستان چاپ 92-93 را دانلود کنید.

 فیزیک سال سوم تجربی:

دارای تغییرات زیادی بوده است.با مراجعه به http://www.chap.sch.ir کتاب فیزیک سال سوم رشته تجربی چاپ 93-94 را دانلود نمایید.

فیزیک سال چهارم تجربی:

فقط فصل اول دارای تغییرات جزیی است.با مراجعه به http://www.chap.sch.ir/category/42  سال 94-95 را دانلود نمایید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید