دروس عمومی مشترک بین کلیه رشته ها:

دین و زندگی سال دوم دبیرستان(سال انتشار91):

 

1- فعاليت ها شامل:

نمونه يابي درصفحة 11- خودکاوي درصفحات 89 ، 90 و 118 - مقايسه در صفحة 91- ذکرنمونه ها در صفحات 106 ، 117 و 129- تطبيق در صفحات 119 و 151- همفکري در صفحة 128 - تفکر در آيات درصفحة 130- بررسي در صفحات 131 ، 167 و180

2- پيشنهاد­ها در صفحات 14 ، 28 تا 31 ، 41 ، 59 ، 67 ، 75 ، 83 ، 109 ، 123 ، 133 ، 143 ، 159 ، 187 و 189

3- يادآوري­ها در صفحات 2 تا 3 ، 101 و 111

4- شعر صفحة 15

5- پاورقي­هاي کتاب

6- ترجمه­هايي که در مقابل آيات درکتاب نوشته شده است.

7- گام­ها در صفحات 27 ، 47 ، 97 ، 108 ، 123 ، 142 ، 158 ، 173 و 188

8- بيشتر بدانيم درصفحات23 ، 25 تا 27 ، 57 تا 58 ، 93 تا 96 ،99، 120تا122 ، 141 تا 142 ، 153تا157 ، 171تا 172 ،185تا186

9- مطالب نوشته شده در کادر آبي: صفحات 8 تا 11 و 19 تا 21 و 39 تا 40 

 

قرآن و تعلیمات دینی سال سوم دبیرستان(چاپ 92):

 

1- فعاليت‌ها شامل:

بررسي در صفحات 15، 30، 102، 176 , 190، 202،

جست‌وجو در صفحة 39

راه حل در صفحة 192

شناسايي عوامل در صفحة 203

تطبيق در صفحات 42، 44، 88، 139

خودارزيابي در صفحات 113، 161، 178

مقايسه در صفحة 120

انديشه در صفحة 138

طبقه‌بندي در صفحة 189

2- براي مطالعه‌ها : در صفحات 15 تا 16، 28 تا 29، 33، 34 تا 35، 41، 44 تا 46، 56 تا 57، 65 تا 66، 78، 90 تا 91، 92، 99، 101 تا 102، 120 تا 121، 126 تا 129، 140، 150 ، 162 تا 163، 174، 181 تا 182، 192 تا 195، 205، 207 تا 212

3- پيشنهادها : در صفحات 35، 47، 57، 72، 93، 106، 115، 131، 141، 165، 183، 195

4- گام‌ها : در صفحات 18، 71، 107، 130، 151، 166، 206

5- يادآوري‌ها : در صفحات 6 تا 7، 154، 168 تا 169

6- ترجمه‌هايي که در مقابل آيات در کتاب نوشته شده است.

7-پاورقی ها

معارف اسلامی(دین وزندگی سال چهارم دبیرستان):

1- فعاليت‌ها شامل :

- بررسي در صفحات 28، 51 ، 59، 61, 72، 96 - برنامه‌ريزي در صفحه 62 - پيشنهاد در صفحة 20، 29، 40، 77 ,88-ذکر نمونه‌ها در صفحه 47- خودارزيابي در صفحات 34،36،69، 73- هم‌انديشي در صفحات 93و 98, مقايسه در صفحه 33, پيام آيات در صفحه24, يادآوري در صفحه3

2- براي مطالعه: در صفحات 10 تا 12، 19 تا 20, 53 تا 54, 63، 75 تا 76، 95،97 تا98، 99 تا 102, 110 تا 138

3- ترجمه‌هايي که در مقابل آيات نوشته شده است.

4- پاورقي‌ها

5-کتابنامه

عربی 2-همه رشته ها به جز رشته علوم انسانی

- بخشهاي الصورالجماليه في القرآن الکريم في رحاب نهج البلاغه و في ظلال الدعاء

- تمامي متون تحت عنوان «کَـيـفَ» در هر ده درس کتاب

- مبحث اسماء خمسه

- مبحث «اشعةُالقمـرِالفِضّـيَّـةُ» (جايگاه صفت در ترکيب اضافي)

-مبحث تطابق عدد و معدود

عربی 3-همه رشته ها به جز رشته علوم انسانی

- نوع تقسيم حال:«حال فعليه و اسميه»

- - مبحث«واو حاليه»/ مبحث (ماضي+ماضي=ماضي بعيد يا ماضي ساده) و(ماضي+مضارع= ماضي استمراري)

- - نقش «حال» بودنِ کلمه «وَحدَهُ»

- - فعل مضاعف

- - اسماء خمسه

- - پاورقي درباره نکره مقصوده بودن (ايّ) و (ايّة)

- - بحث توابع(عطف بيان و صفت)

- - متن دوم درس دوم تحت عنوان المشهدُالثاني و بَعدَ مُرورِ زَمَن

- - معتلات مزيد؛

- - فعل استثنايي «راي،يري، رؤيةً، رَبه همراه مشتقات آن» ؛

- - معتلات مجهول مانند: قيلَ، يُـقالُ ؛

- - اعراب تقديري اسم مختوم به ضمير متکلم ي مانند نِعمَتي ؛

- - تشخيص نوع اعلال و تشخيص ماقبل اعلال؛

- - تشخيص حروف اصلي در معتلات؛

- - ذکر نوع مفعول مطلق در «ايضاً، حقّاً، جيدّاً، شُکراً، سَمعاً و طاعةً، سُبحانَ اللهِ، مَعاذَ اللهِ...»؛

- - - نکته هاي صفحه 61 (دو نوع حال تا پايان صفحه و دو سطر اول صفحه 62)؛

- - متن داستاني خانواده آقاي مجدّي؛

- - واژه هاي جديد کارگاه ترجمه که در انتهاي کتاب درسي در بخش واژه نامه وجود ندارند؛

--بخش ملحقات در انتهاي کتاب

دروس تخصصی رشته ریاضی:

درس شیمی:

- مطالب بيش‌تر بدانيد، آزمايش کنيد.

-نامگذاري فراتر از کتاب درسي به ويژه براي ترکيب هاي آلي جزو هدف هاي برنامه درسي شيمي نيست.

آمار و مدل سازی:

فصل هشتم

فیزیک:


قسمت‌هاي مطالعات آزاد، پيوست‌ها، آونگ‌هاي مخروطي، حرکت‌هاي دوراني در سطح قايم

- زندگي‌نامه‌ها، سرگذشت دانشمندان

 

دروس تخصصی رشته تجربی:

زیست شناسی و آزمایشگاه:

بخش‌هاي بيشتر بدانيد،جدول­ها، پانويس صفحات و پيوست‌هاي کتاب

آمار و مدل سازی:

فصل هشتم

 

فیزیک و شیمی مانند رشته ریاضی

 

دروس تخصصی رشته انسانی:

عربی 2:

در بخش هاي الاضواء القرآنية و في رِحابِ نهج البلاغة فقط از آن دسته از کلمات و عبارات استفاده مي­شود که در متن دروس به کار رفته باشد و در انتهاي کتاب در بخش واژه نامه نيز درج شده باشد.

-واژه هاي جديد در بخش کارگاه ترجمه که در انتهاي کتاب درسي در بخش واژه نامه وجود ندارند؛

عربی3:

بخش هاي الصُوَرُ الجَماليّة في القرآن الکريم و في رِحابِ نهج البلاغة و في ظِلالِ الدُعاء

- تشخيص نوع اعلال؛

- تشخيص ماقبل اعلال؛

- تشخيص حروف اصلي در معتلات؛

- ذکر نوع مفعول مطلق در «ايضاً، حقّاً، جيدّاً، شُکراً، سَمعاً و طاعةً، سُبحانَ اللهِ، مَعاذَ اللهِ...»؛ به عنوان نمونه: درس 7ص79 بخش کارگاه شماره 3 «کلمه کثيراً گاهي در جمله نقش مفعول مطلق را ايفا مي کند.»

- واژه هاي جديد کارگاه ترجمه که در انتهاي کتاب درسي در بخش واژه نامه وجود ندارند؛

- بخش ملحقات در انتهاي کتاب.

عربی سال چهارم:

ملحقات جمع سالم

- کليه پاورقي­ها

- درس 8 ص67 بخش قواعد دو سطر «و قد يکون العامل اسماً...» تا «بغير الحق»

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید