jadidمعرفی رشته حسابداری:
حسابداری یک سامانه است که در مورد1-جمع آوری2- طبقه بندی 3- ثبت 4- تهیه گزارش مالی 5- و....  فعالیت می کنند. وباتوجه به تغییرات که هر روزه در نظام اقتصادی ایجاد می شود.افراد وارگان ها برای تصمیم گیری پیرامون تقسم وتوزیع منابع مالی خودشون احتیاج به اطلاعات درست و اصولی دارند که حسابدار این شرایط را ایجاد می کند.

گرایش های رشته حسابداری عبارتند از:

1-حسابداری صنعتی
 2- حسابداری مالی
 3- حسابداری دولتی
 4- حسابداری مالیاتی
 5- حسابداری بیمه  
 6- حسابداری بانک ها
 7- حسابداري منابع انساني

حسابداری صنعتی:
این گرایش که بعد ازوقوع انقلاب صنعتی دردنیا وجه متمایزی پیدا کرد. هدف اصلی از این گرایش به دست آوردن بها وهزینه ی تمام شده ی یک واحد صنعتی یا تولیدی با در نظرگرفتن تمام هزینه های مصرفی. اهمیت این رشته در یک واحد از مدیریت صنعتی بالاتر است. با انتخاب این گرایش می توانید در تمام واحدهای صنعتی و شرکت های تولیدی فعالیت نمایید.
حسابداری مالی:
این گرایش را می توان حسابداری گزارش هم نامید ؛چون در این گرایش به تهیه ی صورت های مالی اساسی می پردازند . وامکان مشارکت افراد سرمایه گذار
را که به تجارت نمی پرداختند را ممکن ساخت.و این امر سبب شد
با انتخاب رشته حسابداری مالی می توانیددرموسسات تجاری و غیردولتی مشغول به کار شوید.

حسابداری دولتی :
هر دولتی برای اداره ی امور احتیاج دارد تا هزینه ها و درآمد های سالانه خود را مشخص کرده و به مجلس ارائه دهند تا به تصویب برسد این پروسه کاری بسیار حساس و
خطیر است ولازمه ی این کارباعث شد شاخه ای متمایز د رحسابداری به وجود آید به نام حسابداری دولتی.
با انتخاب رشته حسابداری گرایش دولتی می توانید درتمام سازمان ها و ادارات دولتی به عنوان حسابدار یا عامل ذی حساب فعالیت کنید.
 حسابداری مالیاتی :
ادارات مالیاتی برای مشخص کردن مالیات های ارگان ها و مراکز و... احتیاج به تربیت افرادی دارند تابتوانندبا مشخص شدن دارایی میزان مالیات هر بخش یا فرد چه دولتی و چه خصوصی را مشخص کنند واین کار را حسابدار مالیاتی انجام می دهد.ولازمه ی این کار شناخت وتهیه سود خالص است .
با انتخاب رشته ی حسابداری گرایش مالیاتی می توانید در مراکز دارایی فعالیت کنید.
حسابداری بیمه :
برای سرمایه گذاری در هر بخشی لازمه ی آن وجود امنیت است که شخص یا شرکت و... این اطمینان را داشته باشد تا در صورت بروز هرگونه حادثه این خسارت  جبران شود.فارغ التحصیل این گرایش نحوه ی کار و اداره و رفتار با مراجعه کننده را یاد می گیرد.
با انتخاب رشته ی حسابداری گرایش بیمه می توانید در مراکز بیمه فعالیت نمایید.
 حسابداری بانک ها :
در هر بانکی احتیاج به فردی است که بتواند سرپرستی ونظارت کامل بر امور مالی و.... راداشته باشد و این از وظایف حسابداری بانک است.
باانتخاب رشته ی حسابداری گرایش بانک ها می توانید در مراکز شعبه ها و سرپرستی بانک ها فعالیت نمایید.
حسابداري منابع انساني:
جز گرایش های جدید است که در مورد منابع انسانی که از موارد مهم وتاثی گذار در پیشرفت موسسات است.با بیان دیگر شناسایی و ارزیابی توانایی منابع انسانی وتهیه گزارش برای افراد ذی نفع.
با انتخاب رشته ی حسابداری گرایش منابع انسانی میتوانیددرادارات و ارگان های دولتی و خصوصی مشغول به کارشوید.

دروس پایه:
1-روانشناسي عمومي، 2-جامعه شناسي، 3-اصول علم اقتصاد،4- رياضيات پايه،5- رياضيات کاربردي،6- آمار کاربردي،7- مباني کاربرد کامپيوتر، 8-پژوهش و عمليات،9- مديريت توليد،10- حقوق بازرگاني،11- پول و ارز بانکداري،12- مباني سازمان مديريت، 13-توسعه اقتصادي،14- ماليه عمومي،15- روش تحقيق.
دروس اصلی و تخصصی:
1-اصول حسابداري، 2-حسابداري ميانه،3- حسابداري پيشرفته،4- حسابداري صنعتي،5- حسابرسي،6- حسابداري مالياتي،7- اصول تنظيم و کنترل بودجه، 8-مديريت مالي،9- مباحث جاري حسابداري،10- متون حسابداري

با توجه به قبولی های سال گذشته میانگین رتبه قبولی این رشته در تهران 4200 است.البته در دانشگاه آزاد،غیر انتفاعی و پیام نور با رتبه های بالاتر نیز احتمال قبولی بسیار زیاد است.
 با توجه به تغییرات ظرفیت  پذیرش درکنکورهرسال،انتخاب رشته دستی توسط مشاور حرفه ای احتمال قبولی در رشته های بهتررا افزایش میدهد.
انتخاب رشته دستی بدین معنی است که مشاور حرفه ای با در نظر گرفتن ظرفیت جدید رشته ها در هر سال در هر رشته،اقبال عمومی هر سال داوطلبان و.... دست به انتخاب رشته کاملا شخصی برای هر فرد میزند که این موضوع در انتخاب رشته های کامپیوتری با ضریب خطای بسیار زیادی همراه است.از این رو به داوطلبان توصیه میشود که حتما با انتخاب رشته توسط یک مشاور حرفه ای،انتخاب رشته و موفقیت خود را در آینده تضمین کنید.

نویسنده:مهندس امیر حسین افشار- بهترین مشاور انتخاب رشته-مشاور کنکور-مدرس و مولف کنکور-انتشارات مکتب آروین

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید