jadid
معرفی رشته علوم اقتصادی

گرایش های این رشته عبارتند از:

1-    نظری
2-    بازرگانی
3-    کشاورزی
4-    پول وبانکداری
5-    صنعتی
6-    حمل و نقل
   
معرفی بعضی از رشته های اقتصاد
گرایش اقتصاد نظری:
بخش اصلی تئوری های اقتصادی مانند اقتصاد سنجی و اقتصاد ریاضی در این گرایش بررسی می شود و بیشتر در زمینه های ریاضی مطالعه می کنند .و با مطالبی مانند تجارت کمتر در ارتباط هستند.
دروس تخصصی اقتصاد نظری:
1- اقتصاد کشاورزی,2- اقتصاد مدیریت،3- اقتصاد ریاضی,4- اقتصاد سنجی,5- تاریخ عقاید اقتصادی,6- برنامه‌ریزی اقتصادی,7- اقتصاد منابع
گرایش اقتصاد بازرگانی:
از شاخه های پر کاربرد در علم اقتصاد است دانشجو با جنبه‌های 1- توصیفی و تحلیلی مدیریت تولید، 2- مدیریت بازاریابی و کاربردهای آن، 3- قوانین و مقررات مالیات در ایران,4- انواع حسابرسی ،5- اصول حسابداری آشنا می شود.
دروس تخصصی اقتصاد بازرگانی:
1-اقتصاد مدیریت،2- روش‌های مقداری در بازرگانی،3- مدیریت تولید،4- ارزیابی طرح‌های اقتصادی,5- حسابداری شرکت‌ها, 6-حسابداری صنعتی,7- اصول بازاریابی،8- اصول بیمه، 9- مدیریت مالی
گرایش اقتصاد کشاورزی:
با انتخاب این گرایش در زمینه ی اقتصاد کشاورزی ، زراعت و زمین به فعالیت می پردازند. چون در فعالیت ها ی کشاورزی تغییراتی از قبیل آب و هوا و خاک وجود دارد و این تغییرات از لحاظ اقتصادی بسیار مهم است پس لازم است به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
دروس تخصصی اقتصاد کشاورزی:
1- اقتصاد کشاورزی,2- توسعه و سیاست کشاورزی,3- اقتصاد منابع,4- اقتصاد سنجی,5- ارزیابی طرح‌های اقتصادی،6- بازاریابی محصولات کشاورزی،  7- مدیریت مزرعه ,8- جامعه‌شناسی روستایی ,9-پژوهش عملیاتی

با توجه به قبولی های سال گذشته میانگین رتبه قبولی این رشته درتهران 1100 است.با انجام انتخاب رشته کاملا اصولی توسط مشاور انتخاب رشته حرفه ای،قبولی خود را در انتخاب رشته کنکور 94 تضمین کنید.

 

علوم اقتصادی

معرفی رشته:

1-   نظری

2-   بازرگانی

3-   Text Box: علوم اقتصادی دارای شش گرایش است:کشاورزی

4-   پول وبانکداری

5-   صنعتی

6-   حمل و نقل

                                                                                                                                                                   

معرفی بعضی از رشته های اقتصاد

گرایش اقتصاد نظری:

بخش اصلی تئوری های اقتصادی مانند اقتصاد سنجی و اقتصاد ریاضی در این گرایش بررسی می شود و بیشتر در زمینه های ریاضی مطالعه می کنند .و با مطالبی مانند تجارت کمتر در ارتباط هستند.

دروس تخصصی اقتصاد نظری:

1- اقتصاد کشاورزی,2- اقتصاد مدیریت،3-اقتصاد ریاضی,4- اقتصاد سنجی,5- تاریخ عقاید اقتصادی,6- برنامه‌ریزی اقتصادی,7- اقتصاد منابع

گرایش اقتصاد بازرگانی:

از شاخه های پر کاربرد در علم اقتصاد است دانشجو با جنبه‌های 1- توصیفی و تحلیلی مدیریتتولید، 2- مدیریتبازاریابیو کاربردهای آن، 3- قوانین و مقررات مالیات در ایران,4- انواع حسابرسی ،5- اصول حسابداری آشنا می شود.

دروس تخصصی اقتصاد بازرگانی:

1-اقتصاد مدیریت،2-روش‌های مقداری در بازرگانی،3-مدیریتتولید،4- ارزیابی طرح‌های اقتصادی,5- حسابداری شرکت‌ها, 6-حسابداری صنعتی,7- اصول بازاریابی،8-اصول بیمه، 9- مدیریتمالی

گرایش اقتصاد کشاورزی:

با انتخاب این گرایش در زمینه ی اقتصاد کشاورزی ، زراعت و زمین به فعالیت می پردازند. چون در فعالیت ها ی کشاورزی تغییراتی از قبیل آب و هوا و خاک وجود دارد و این تغییرات از لحاظ اقتصادی بسیار مهم است پس لازم است به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

دروس تخصصی اقتصاد کشاورزی:

1- اقتصاد کشاورزی,2- توسعه و سیاست کشاورزی,3- اقتصاد منابع,4- اقتصاد سنجی,5- ارزیابی طرح‌های اقتصادی،6- بازاریابیمحصولات کشاورزی، 7- مدیریتمزرعه ,8- جامعه‌شناسی روستایی ,9-پژوهش عملیاتی

 

 
  Text Box:                              با توجه به قبولی های سال گذشته میانگین رتبه قبولی این رشته درتهران است .
     با توجه به تغییرات ظرفیت پذیرش درکنکورهرسال، انتخاب رشته دستی توسط مشاور حرفه ای احتمال قبولی در رشته های بهتررا افزایش میدهد.

 

دیدگاه‌ها   

0 #1 فری 1396-05-15 22:07
با 165038کشوری و با 49411در سهمیه میشه روزانه تبریز تهران یا رشت قبول شد؟
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید