jadidدوست خوبم سلام!

بسیاری از انسان ها به خصوص در دوران جوانی دارای فطرت آگاه و بیداری هستند و به دنبال کنکاش در ابعاد روحانی انسان وشناخت خداوند هستند.اگر بدنبال ارضاء شناخنت معنوی خدا هستین،درانتخاب رشته دانشگاه ها حتما به انتخاب این رشته نیز فکر کنید.


معرفی رشته الهیات و معارف اسلامی :
این رشته با شناخت هر چی بیشتر انسان در بعدهای روحی ومعنوی و... و شناخت خداوند است.که با مطالعه و تحقیق و..... به شناختی عمیق و اصولی می پردازند.
   1-علوم قرآن و حدیث
   2- تاریخ وتمدن ملل اسلامی
   3- ادیان و عرفان تطبیقی
   4-فلسفه وحکمت اسلامی
   5-فقه ومبانی حقوق
   6-فقه شافعی
علوم قرآن و حدیث:
در این رشته به تفسیر قرآن می پردازند که در مورد شان نزول ومفهوم و تفسیر آیات قرآن ،منطق و مفهوم و معانی خاص وعام و.... می پردازند.
تاریخ وتمدن ملل اسلامی:
شناخت درست ا زمذهب زمانی کامل صورت می گیرد که در مورد افراد و تاریخ و بزرگان و اتفاقات آن مذهب شناخت درستی وجود داشته باشد.
ادیان و عرفان تطبیقی:
تنها در این شااخه به شناخت ادیان دیگر می پردازند وتنها در مورد عرفان در دین اسلام مطالعه می کنند.
فلسفه وحکمت اسلامی:
دراین گرایش با استفاده از استدلال عقلی و برهان به شناخت صحیح پیرامون عرفان می رسند.
فقه ومبانی حقوق:
این رشته با حقوق متفاوت است وپیرامون حقوقی که از قرآن و احادیث استخراج شده است بحث  و مطالعه می شود.
فقه شافعی:
این گرایش فقط از بین دانشجویان اهل تسنن دانشجو می گیرد.


 با توجه به قبولی های سال گذشته میانگین رتبه قبولی این رشته درتهران 2500 است.البته این رتبه در دانشگاهای غیر از تهران و همچنین دانشگاه های آزاد و غیر انتفاعی نیز افزایش میابد.دانشگاههای تخصصی علوم و حدیث و علوم قرآنی نیز در این رشته پذیرش دانشجو دارند ودارای سطح علمی بالایی میباشند.
 با توجه به تغییرات ظرفیت  پذیرش درکنکورهرسال،انتخاب رشته دستی توسط مشاور حرفه ای احتمال قبولی در رشته های بهتررا افزایش میدهد.
انتخاب رشته دستی بدین معنی است که مشاور حرفه ای با در نظر گرفتن ظرفیت جدید رشته ها در هر سال در هر رشته،اقبال عمومی هر سال داوطلبان و.... دست به انتخاب رشته کاملا شخصی برای هر فرد میزند که این موضوع در انتخاب رشته های کامپیوتری با ضریب خطای بسیار زیادی همراه است.از این رو به داوطلبان توصیه میشود که حتما با انتخاب رشته توسط یک مشاور حرفه ای،انتخاب رشته و موفقیت خود را در آینده تضمین کنید.

نویسنده:مهندس امیر حسین افشار- بهترین مشاور انتخاب رشته-مشاور کنکور-مدرس و مولف کنکور-انتشارات مکتب آروین

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید