jadid
درباره رشته اعضای مصنوعی:
این رشته جز زیر مجموعه توانبخشی می باشد.که بر پایه اصول مهندسی که با تطابق بر آناتومی بدن به دانشجو آموزش های لازم داده می شود.تا بتوانند اعضای مصنوعی و وسایل کمک توانبخشی را برای کمک به افراد ناتوان طراحی نمایند. گاهی با نام ارتوپدی فنی ویا (ارتزوپروتز) نیز شناخته شده اند. دروس این رشته شامل علوم پزشکی و علوم مهندسی می باشد.
                                                                               1-اعضای ضعیف و ناتوان
                                                                              2-ساخت اندام مصنوعی
                                                                              3- اصلاح ناهنجاری ها
ارتز به وسیله ای می گویند که برای تصحیح  تغییر شکلی که در یک عضو و یا حمایت ازیک عضو دیگر به کار می رود.
پروتز به وسیله ای می گویند که جانشین عضو ازدست رفته می شود.
این رشته با مهندسی پزشکی متفاوت است .
(می توانید به قسمت توضیح مهندسی پزشکی مراجعه نمایید.)
دروس پایه مهندسی
1-آمار و روش تحقیق 2-استاتیک 3-تکنیک قطعه سازی 4-رسم فنی
دروس پایه پزشکی و توانبخشی
1- آناتومی اندام بالایی 2- آناتومی اندام سطحی 3- آناتومی اعصاب 4- فیزیولوژی عمومی 5- نورولوژی 6- ارتوپدی 1و2 7- روانشناسی معلولین جسمی 8- آناتومی اندان پایینی 9- آناتومی ستون فقرات و نواحی قدامی شکم 10- زبان تخصصی 11- اصول توانبخشی و طب فیزیکی 12- رادیولوژی
دروس تخصصی
1-تکنیک ارتوپدی فنی 2-مدیریت مراکز ارتوپدی فنی 3-ارتزهای پا 4-  ارتزهای اندام پایینی 5- طراحی و ساخت ارتزهای بالازانو 6- طراحی و ساخت ارتزهای اندام بالایی 7- طراحی و ساخت ارتزهای ستون فقرات 1و2 8- طراحی و ساخت پروتزهای زیر زانو 9- پروتزهای اندام بالایی 10- طراحی و ساخت پروتزهای اندام بالایی 11- معاینه و ارزیابی 12- اخلاق حرفه ای 13- کینزیولوژی و بیومکانیک 1و2و3 14- طراحی و ساخت ارتزهای پا 15- طراحی و ساخت ارتزهای زیر زانو 16- ارتزهای اندام بالایی 17- ارتزهای ستون فقرات 18- پروتزهای اندام پایینی 1و2 19- طراحی و ساخت پروتزهای بالا زانو 20- پروتزهای زیبایی
دروس کارآموزی
1-کارآموزی در عرصه ارتزهای اندام پایینی 2- کارآموزی در عرصه ارتزهای ستون فقرات 3- کارآموزی در عرصه پروتزهای اندام بالایی 4- کارآموزی در عرصه ارتزهای اندام بالایی 5- کارآموزی در عرصه پروتزهای اندام پایینی

 با توجه به تغییرات ظرفیت  پذیرش درکنکورهرسال، انتخاب رشته دستی توسط مشاور حرفه ای احتمال قبولی در رشته های بهتررا افزایش میدهد.
همچنین به علت محدودیت پذیرش در کنکور سراسری  و همچنین عدم ارائه رشته-محل توسط دانشگاه آزاد قبولی در این رشته بسیار دشوار بود.همچنین به علت تغییر سهمیه ها در کنکور 96 عده بسیاری از داوطلبان در رشته های انتخابی پذیرفته نشدند.با داشتن مشاور تحصیلی و مشاور کنکور بهتر و هوشمندانه درس بخوانید.رتبه بهتری کسب کنید و در هنگام انتخاب رشته نیز با مشاور انتخاب رشته حرفه ای موفقیت خود را تضمین کنید.

کانال تلگرام آموزش ریاضی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید