کانال تلگرام مشاوره کنکور

 

درباره ی رشته بهداشت محیط:

یکی ازعوامل مهم وغیر قابل انکار برای توسعه وادامه ی زندگی وجود بهداشت است. برای پیشرفت  درزمینه های مختلف اقتصادی واجتماعی و.... بدون توجه به مسئله ی مهم بهداشت امکان پذیر نیست. این رشته به بررسی ومطالعه مسائل مربوط به محیط زیست می پردازد. به مسائلی از قبیل زباله،آب، فاضلاب و حتی کنترل بهداشت مواد غذایی از وظایف مهم فارغ التحصیلان این رشته است.
از فعالیت هایی که این رشته انجام میدهد:1- طراحی برای تصفیه خانه های آب و یا فاضلاب شهرها2- شیوه ی جمع آوری فاضلاب 3- نحوه ی انتقال آب و توزیع آن 4- شناخت آلاینده های هوا 5- کنترل آلاینده ها 6- و....  
توانایی فعالیت در مراکز1-وزارت‌ بهداشت‌ – درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ 2-شهرداری‌ها، 3-سازمان‌ آب‌ و فاضلاب‌ را دارند.

دروس‌ پایه‌ :
1-فیزیک‌ عمومی‌،2- شیمی‌ عمومی‌، 3-آمار حیاتی‌ مقدماتی‌،4- اصول‌ هیدرولیک‌،5- نقشه‌برداری‌،6- آموزش‌ بهداشت‌،7- پاتوبیولوژی‌،8- اپیدمیولوژی‌ بیماری‌های‌ واگیر،9- جامعه‌شناسی‌ شهری‌ و روستایی‌،10- نظام‌ عرضه‌ خدمات‌ بهداشتی‌ و درمانی‌.

دروس‌ تخصصی‌ :
1-شیمی‌ میکروبیولوژی‌ آب‌ و فاضلاب‌ ،2- کارگاه‌ لوله‌کشی‌ آب‌ و فاضلاب‌، 3-اصول‌ تصفیه‌ و بهسازی‌ منابع‌ آب‌،4- دفع‌ فاضلاب‌ در اجتماعات‌ کوچک‌،5- کاربرد موتور تلمبه‌ در تأسیسات‌ آب‌ و فاضلاب‌،6- کارگاه‌ نصب‌ و راه‌اندازی‌ و تعمیر موتور تلمبه‌ها، 7-حفاری‌ و بهره‌برداری‌ از چاه‌ ،8- اصول‌ بهداشت‌ هوا، 9-بهداشت‌ مواد غذایی‌،10- بهداشت‌ مسکن‌ و اماکن‌ عمومی‌،11- گندزداها، 12-آشنایی‌ با پرتوهاو پرتوزاها، 13-کاربرد سموم‌ و ناقلین‌ ،14- بهداشت‌ حرفه‌ای‌ ، 15-اقدامات‌ بهداشتی‌ در شرایط‌ اضطراری‌ ،16- بهره‌برداری‌ و نگهداری‌ تأسیسات‌ آب‌ و فاضلاب‌ ، 17-کارآموزی‌ در عرصه‌
 با توجه به قبولی های سال گذشته میانگین رتبه قبولی این رشته در تهران  6200است. با توجه به تغییرات در سهمیه در کنکور سال 96 بسیاری از دانش آموزان با رتبه های برتر در کنکور پذیرفته نشدند.اغلب این دانش آموزان بدون مشورت مشاور انتخاب رشته آگاه دست به انتخاب رشته زده و با توجه به آمار قبولی سال های بیش اولویت رشته های خود را انتخاب نموده بودند.که با توجه به تغییر در ظرفیت پذیرش در دانشگاه قبول نشدند.حتما در طی سال و در هنگام انتخاب رشته کنکور با مشاور تحصیلی و کنکور حرفه ای مشاوره کنید.

با توجه به تغییرات ظرفیت  پذیرش درکنکورهرسال،انتخاب رشته دستی توسط مشاور حرفه ای احتمال قبولی در رشته های بهتررا افزایش میدهد.

کانال تلگرام آموزش ریاضی آروین

 

نویسنده:امیر حسین افشار-مشاور کنکور-مشاور انتخاب رشته-بهترین مشاور انتخاب رشته-انتخاب رشته کنکور

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید