jadid
درباره ی رشته مهندسی فرماندهی و کنترل هوایی:
انتخاب این رشته فقط برای داوطلبین مرد با حداقل بیست سال ودر صورت گذراندن خدمت سربازی بیست وچهارسال امکان پذیر است ودر دانشگاه علوم وفنون شهید ستاری داوطلب می پذیرد.البته با گزینش های مختلف ازقبیل 1- مسلط بودن بر زبان انگلیسی وریاضی و فیزیک 2-شرایط روحی و جسمی سالم 3-قد حداقل 160 وبدون لکنت زبان 4- عقیدتی و سیاسی 5-و.....
1-کنترل‌ شکاري‌
2- عمليات‌ موشکي‌
3- اطلاعات‌ عملياتي


کنترل‌ شکاري‌:
با انتخاب این گرایش شخص می توانددر ایستگاه های رادار فعالیت کند وتوانایی شناسایی هواپیماهای خودی از غیر خودی را دارد. این افراد از مرزهای هوایی کشور حراست می کنند.ودر صورت مشاهده موارد مشکوک سریعا به مافوق خود گزارش داده تا تصمیمات لازم گرفته شود ومنتظر دستورات بعدی می شود.
 عمليات‌ موشکي‌:
با انتخاب این گرایش شخص توانایی دارد تا در عملیات های رزمی شرکت نماید ودر سایت های موشکی 1- زمین به زمین2- زمین به هوا در ارتفاع پست و پایین و ارتفاع متوسط وبالا فعالیت نمایند . این افراد در پدافندهای گوناگونی که در نیروی هوایی وجود دارد فعالیت می کنند.
اطلاعات‌ عملياتي:
با انتخاب این گرایش شخص توانایی لازم در مورد شناسایی وبه دست آوردن  اطلاعاتی از قبیل مسائل 1- فرهنگی 2- سیاسی 3- اجتماعی 4- دفاعی کشورهای همسایه  وکشورهای دیگر با استفاده از 1-سيستم‌هاي‌ الکترونيکي‌،2- ماهواره‌اي‌،3- عکس‌هاي‌ هوايي ‌به تحلیل و تفسیر می پردازند.در حقیقت به دست آوردن اطلاعات نظامی ، غیرنظامی در زمان صلح و استفاده از استراتژیک لازم در زمان جنگ از وظایف این فارغ التحصیلان است.

حدود رتبه لازم برای قبولی در این رشته در سال گذشته 14300 بوده است.با انتخاب رشته صحیح توسط مشاور حرفه ای انتخاب رشته میتوانید احتمال قبولی خود را در رشته های بهتر افزایش دهید.

مهندس افشار/مشاور کنکور/بهترین مشاور تحصیلی/بهترین مشاور انتخاب رشته

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید