درباره رشته مهندسی معماری:
این رشته دارای دو وجه هست .یک وجه فنی و دیگری هنری در این رشته وجه دوم حائز اهمیت بیشتری است زیرا یک معمار باید بتواند زیبایی ،آرامش ،هنر...را در کارهای خود عرضه نماید.
تقسیم بندی گرایش های رشته مهندسی معماری:
1-معماری بومی
2-معماری سنتی
3-معماری مذهبی
4-معماری منظر
5-معماری داخلی
6-معماری نوین
7-معماری پست مدرن
8-معماری واکنشی
9-معماری پایداری  
10-معماری شهرسازی

نرم افزار های مورد نیاز :
Auto Cad، 3D Max، Revit، V-ray، ArchiCAD17،floor plan3D، Sketchup

دروس پایه:
1-هندسه‌ کاربردی‌،2- کارگاه‌ مصالح‌ و ساخت‌،3- درک‌ و بیان‌ محیط‌،4- بیان‌ معماری‌،5- هندسه‌ مناظر و مرایا،6- ریاضیات‌ و آمار،7- انسان‌، 8-طبیعت‌، 9-معماری‌،10- مقدمات‌ طراحی‌ معماری‌.

دروس اصلی:
1-مبانی‌ نظری‌ معماری‌،2- آشنایی‌ با معماری‌ جهان‌،3- برداشت‌ از بناهای‌ تاریخی‌،4- آشنایی‌ با معماری‌ معاصر،5- نقشه‌برداری‌،6- تنظیم‌ شرایط‌ محیطی‌، 7-تأسیسات‌ الکتریکی‌ (نور و صدا)،8- تأسیسات‌ مکانیکی‌،9- مقاومت‌ مصالح‌ و سازه‌های‌ فلزی‌، 10-سازه‌های‌ بتنی‌،11- ایستایی‌،12- متره‌ و برآورد،13- مدیریت‌ و تشکیلات‌ کارگاه‌،14- مصالح‌ ساختمانی‌،15- ساختمان‌،16- روستا، 17-طرح‌ معماری‌.
دروس تخصصی:
1-آشنایی‌ با مبانی‌ برنامه‌ریزی‌ کالبدی‌،2- تحلیل‌ فضاهای‌ شهری‌، 3-آشنایی‌ با مرمت‌ ابنیه‌، 4-طرح‌ معماری‌، 5-طراحی‌ فنی‌،6- طرح‌ نهایی‌.
با توجه به قبولی های سال گذشته میانگین رتبه قبولی این رشته در تهران  450است.
با توجه به تغییرات ظرفیت پذیرش درکنکورهرسال،انتخاب رشته دستی توسط مشاور حرفه ای احتمال قبولی در رشته های بهتررا افزایش میدهد.
نویسنده:مهندس امیر حسین افشار-بهترین مشاور کنکور-بهترین مشاور انتخاب رشته-مشاوره انتخاب رشته سراسری-مشاوره انتخاب رشته-مشاور کنکور

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید