jadid
معرفی رشته مدیریت دولتی:
هدف از انتخاب این رشته تربیت مدیرانی قابل و شایسته در مدیریت بخش دولتی است دارای 5 وظیفه ی اصلی هستند ک شامل:
1ـ برنامه‌ریزی‌ و اجرای‌ آن‌. 2ـ سازمان‌دهی‌ یا تقسیم‌ وظایف‌ بین‌ کارکنان‌ یک‌ سازمان‌ به‌ نحوی‌ که‌ با تقسیم‌ کار بتواند مهارت‌ پرسنل‌ خود را در پرداختن‌ به‌ کارهای‌ جزئی‌ افزایش‌ دهد. 3ـ عملیات‌ امور استخدامی‌ یا کارگزینی‌ کارکنان‌ جدید. 4ـ هدایت‌ و راهبری‌. 5 ـ نظارت‌ و کنترل‌

در رشته انسانی:
این رشته در انتخاب رشته سال گذشته هشتمین انتخاب رتبه های زیر 100 کشوری  در فرم انتخاب رشته بوده است.
این رشته درانتخاب رشته سال گذشته بیست و ششمین انتخاب رتبه های زیر 1000 کشوری در فرم انتخاب رشته بوده است.

در رشته ریاضی:          
(این رشته درانتخاب رشته سال گذشته چهارمین انتخاب رتبه های زیر 5000 کشوری در فرم انتخاب رشته بوده است.
(این رشته درانتخاب رشته سال گذشته شانزد همین انتخاب رتبه های زیر 5000 کشوری در فرم انتخاب رشته بوده است.

در رشته تجربی:
(این رشته در انتخاب رشته سال گذشته پانزدهمین انتخاب رتبه های زیر 10000کشوری در فرم انتخاب رشته بوده است.
(این رشته درانتخاب رشته سال گذشته بیست و ششمین انتخاب رتبه های زیر 10000 کشوری  در فرم انتخاب رشته بوده است.    
دروس تخصصی و اصلی:
1- روانشناسی‌ سیاسی‌،2- جامعه‌شناسی‌سازمان‌ها،3- توسعه‌ اقتصادی‌ و برنامه‌ریزی‌،4- مدیریت‌ تحول‌ سازمانی‌،5- حسابداری‌ دولتی‌،6- مالیه‌ عمومی‌ و تنظیم‌ خط‌مشی‌ مالی‌،7- فراگرد تنظیم‌ و کنترل‌ بودجه‌،8- مدیریت‌ سازمان‌های‌ محلی‌ و شهرداری‌ها،9- مبانی‌ مدیریت‌ دولتی‌،10- مدیریت‌ تطبیقی‌ ،11- مدیریت‌ توسعه‌، 12-مدیریت‌ تعاونی‌ها،13- تصمیم‌گیری‌ و تعیین‌ خط‌مشی‌،14- سیر اندیشه‌های‌ سیاسی‌ و تحول‌ نهادهای‌ اداری‌،15- مباحث‌ ویژه‌ مدیریت‌ دولتی‌،16- حقوق‌ اداری‌، 17-سازماندهی‌ و اصلاح‌ تشکیلات‌ و روش‌ها،18- روابط‌ کار در سازمان‌.
حدود رتبه لازم برای قبولی در این رشته تقریبا مانند رشته مدیریت بازرگانی است.اولین قدم برای انتخاب رشته خوب،آشنایی با رشته های دانشگاهی است.شما در این سایت به طور رایگان میتوانید با رشته های دانشگاهی آشنا شوید.دومین قدم برای انتخاب رشته خوب،انتخاب یک مشاور انتخاب رشته حرفه ای میباشد که با در نظر گرفتن ظرفیت دانشگاه ها،شرایط بومی گزینی و...انتخاب رشته اصولی انجام دهد.بهترین مشاور انتخاب رشته کنکور کیست؟

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید